• Potvrdenie o bezinfekčnosti pošlite triednemu učiteľovi rýchlo a efektívne - cez EduPage.

     Nájdete po prihlásení v module Žiadosti/Vyhlásenia.
    • hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky, Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky
     elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia
     elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam!
    • 15. 6. 2022
    • Informácie

     o počte prijatých žiadostí

     a

     čase vydávania rozhodnutí

     Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy, L. Svobodu 22, Malinovo bol po dohode so zriaďovateľom stanovený od 9. do 13.mája 2022 a zverejnený na webovej stránke MŠ a obce Malinovo.

     Spolu bolo zaevidovaných 171 podaných žiadostí.

    • Oznam!: Čítať viac
    • OZNAM!
    • 1. 5. 2022
    • Ako podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     do Materskej školy - Óvoda v Malinove

     Najžiadanejší spôsob: ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ

     Postup podania elektronickej žiadosti:

     1. krok: Vyplníte elektronický formulár žiadosti

     2. krok: Odošlete vyplnený formulár

     3. krok: Následne ho vytlačíte a podpíšete (v prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude

    • OZNAM!: Čítať viac
    • OZNAM!
    • 25. 4. 2022
    • Do Materskej školy v Malinove hľadáme pani upratovačky

     Miesto a náplň práce:

     • 1 voľné pracovné miesto elokované pracovisko MŠ Nám. 1. Mája
     • 1 voľné pracovné miesto elokované pracovisko MŠ Tri Vody
     • upratovacie a čistiace práce v interiéri a exteriéri materskej školy

     Požiadavky na uchádzača:

    • OZNAM!: Čítať viac
    • OZNAM!
    • 25. 3. 2022
    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MALINOVO

     Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo oznamuje:

     zápis detí na predprimárne vzdelávanie

     na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

     od 9. do 13.mája 2022

     Spôsob podania žiadosti:

     • elektronický formulár (najžiadanejší spôsob) – bude zverejne
    • OZNAM!: Čítať viac
    • OZNAM!
    • 24. 3. 2022
    • Aj my máme svoje sny!

     Pri našej Materskej škole v Malinove máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

     Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

    • OZNAM!: Čítať viac
    • OZNAM!
    • 22. 3. 2022
    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     Spojená škola Malinovo, organizačná zložka základná škola srdečne pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na

     zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 20.apríla 2022

     v ZŠ Školská 11 v Malinove.


     pre deti z elokovaného pracoviska MŠ Nám. 1. Mája o 16:00

     pre deti z hlavnej budovy MŠ L. Svobodu o 17:00

    • OZNAM! : Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4