• Občianské združenie

     • Pri našej materskej škole máme Občianske združenie
      Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

      Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

      Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispejú a prispeli 2% z daní.

      Pomôcť našej materskej škole – našim deťom môžete nasledovným spôsobom:

      Osoba podávajúca daňové priznanie:

       

      Na vašom Daňovom priznaní vyplňte kolónku na poukázanie 2 % z dane.

      Názov organizácie: Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo
      Forma: Občianske združenie
      IBAN: SK2711000000002925862816
      Dátum registrácie: 27.09.2010
      IČO: 42181127
      Obec: Malinovo
      Ulica: L. Svobodu 22
      PSČ: 900 45

       

      Zamestnanec:

      Požiadajte prosím zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení dane“.

      Vyplňte  „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2% z vašej dane“.

      Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2021:

       

      Potvrdenie o zaplatení dane:

       

      Poučenie k vyhláseniuDokument vo formáte pdf.