• Občianské združenie

    •  
      

      

     Pri našej materskej škole máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

      

     Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

      

     Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom, ktorí prispejú a prispeli 2% z daní.

      

     Pomôcť našej materskej škole – našim deťom môžete nasledovným spôsobom:

      

     Osoba podávajúca daňové priznanie:

      

     Na vašom Daňovom priznaní vyplňte kolónku na poukázanie 2 % z dane.

     Názov organizácie: Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo
     Forma: Občianske združenie
     IBAN: SK2711000000002925862816
     Dátum registrácie: 27.09.2010
     IČO: 42181127
     Obec: Malinovo
     Ulica: L. Svobodu 22
     PSČ: 900 45

      

     Zamestnanec:

      

     Požiadajte prosím zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení dane“.

     Vyplňte  „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výške 2% z vašej dane“.

     Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2020Editovateľný PDF dokument.

      

     Potvrdenie o zaplatení daneDokument vo formáte pdf.

      

     Poučenie k vyhláseniuDokument vo formáte pdf.