• Projekty

    • NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 

    • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

     Bližšie info nájdete tu:  NP_PoP_I..pdf

      

    • Výzva: Pomocný vychovávateľ pre materské školy 

    • Materská škola - Óvoda v Malinove sa úspešne zapojila do výzvy Pomocný vychovávateľ pre materské školy a získala tak 2 pomocných vychovávateľov. Pomocný vychovávateľ pomáha pri adaptácii detí na prostredie materskej školy či udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania. Nápomocný je učiteľovi pri obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok a rovnako pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok.

    • Projekt: Zdravé oči už v škôlke

    • Hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. 

    • Kampaň: Kanál nie je smetisko

    • Bratislavská vodárenská spoločnosť spustila kampaň Kanál nie je smetisko. Komunikuje ňou  problematiku znečistenia kanalizácie vecami, ktoré do nej nepatria. Cielená je najmä na deti v predškolskom veku a na žiakov prvého stupňa základných škôl. Predškoláci našej materskej školy absolvujú prednášku o tejto problematike so zástupcami BVS.

    • Šk. program: Školské ovocie

    • Školský program vnímame aj ako príležitosť odovzdať našim deťom niečo pozitívne, zdravé a chutné. Od vstupu do programu Školské ovocie Boni Fricti poskytuje svoje produkty každoročne 100-vkám školských zariadení, čím zabezpečujeme prvotriedne slovenské ovocie a ovocné šťavy pre viac ako 70-tisíc detí.

     Prinášajú nám kvalitné ovocie priamo od Slovenských pestovateľov, pričom garantujú jeho absolútnu čerstvosť, chuť a kvalitu. Všetci ich partneri sú certifikovanými pestovateľmi spĺňajúcimi najvyššie kritéria medzinárodných noriem – naše deti tak dostávajú na stôl rovnako kvalitné plody ako deti v najvyspelejších krajinách západnej Európy.

    • Šk. program: Školské mlieko

    • Viac ako 1300 škôl je v spolupráci s Tatranskou mliekarňou zapojených do školského mliečneho programu so zaužívaným názvom „ŠKOLSKÉ MLIEKO“. Cieľom programu je za symbolickú cenu zabezpečiť dodávku mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov každému dieťaťu, a zároveň podporiť jeho návyky na ich konzumáciu.

    • Zelený certifikát pre MŠ

    • Aj naša materská školy sa zapojila do zberu elektroodpadu. Batérie obsahujú mnoho ťažkých kovov (olovo, kadmium, nikel). V prípade, že sa tieto toxické látky uvoľnia do pôdy a podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú ekosystém. Naši skôlkari s rodičovskou pomocou použité batérie nosia do špeciálnych zberných nádob, ktoré sú po naplnení odvezené spoločnosťou SEWA. Za príkladný prístup k prírode sme si zaslúžili zelený certifikát a vystúpenie kúzelníka, za čo krásne ďakujeme a neprestaneme separovať.