• Projekty

   • Národný projekt

     

    Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    Informacie NP PoP I.


     

    Pedagogický asistent

    Mgr. Simona Holocsyová  a   Lucia Gajarská