• Novinky

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti pošlite triednemu učiteľovi rýchlo a efektívne - cez EduPage.

       Nájdete po prihlásení v module Žiadosti/Vyhlásenia.