• Novinky

      • Oznam!

      • Rodičovské združenia ONLINE

       Vážení rodičia, 

       dávame Vám do pozornosti nové termíny ONLINE rodičovského združenia, ktoré bude realizované prostredníctvom TEAMS, prihlasovacie údaje Vám budú zaslané správou v EduPage počas dnešného dňa (26.9.2021).

       Žiadame Vás, prihlásenie si hneď vyskúšajte, nové prihlasovacie údaje si poznačte, aby sme predišli nedorozumeniam.  V prípade technických problémov alebo nedoručenia prihlasovacích údajov, prosíme,  kontaktujte podpora@msmalinovo.sk.

        

       29.9.2021 o 17:00  pre triedy:

       ŽABKY, LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, MYŠKY, ZAJKOVIA VČIELKY (iba nepredškoláci!)

        

        

       30.9.2021 o 17:00 pre triedy: 

       VČIELKY (iba predškoláci!), VEVERIČKYJEŽKOVIA a  KRTKOVIA

        

       Účasť na rodičovskom združení nutná!

      • Oznam!

      • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

       Materská škola v Malinove sa zapojila do kampane s názvom Európsky týždeň športu, ktorá je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

       Hlavnou témou kampane naďalej ostáva výstižné „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Naši Malinkáči cvičia a športujú celoročne, napriek tomu sme sa aj oficiálne zapojili na podporu tejto kampane športovým podujatím s názvom:

       ZDRAVÍ MALINKÁČI

       Kedy? Dňa 29.09.2021 v dopoludňajších hodinách na školskom dvore (zmena termínu vyhradená podľa počasia).

       Čo? Detská atletika (chôdza, beh, prekážkový, štafetový, skok do diaľky, vrh guľou, + prídavok balančná dráha)

       Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. www.tyzdensportu.sk

      • Oznam!

      • Výzva na doplnenie členov do Rady školy a do Rady rodičov

        

        

       Vážení rodičia, 

       do Rady školy ako aj do Rady rodičov v aktuálnom školskom roku potrebujeme doplniť chýbajúcich členov, a to do Rady školy 2 nových členov a do Rady rodičov (Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo) taktiež 2 nových členov

        

       Záujemcovia, prosím, kontaktujte  riaditeľku materskej školy na riaditelka@msmalinovo.sk najneskôr do 27.9.2021. 

       Bližšie informácie o Rade školy a občianskom združení nájdete v záložke rôzne tu na webovej stránke Materskej školy v Malinove.  

      • OZNAM!

      •  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA ZRUŠENÉ!

       Vážení rodičia, 

       z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením Covid-19 v Materskej škole v Malinove sa naplánované rodičovské združenia v pôvodných termínoch prezenčnou formou NEUSKUTOČNIA!

       Aktívne pracujeme na možnosti ONLINE rodičovského združenia, ktorého termín Vám ešte upresníme.

       Aktuálne je v karanténe 1 trieda v hl. budove materskej školy na ul. L. Svobodu 22, no vyskytuje sa čoraz viac potvrdených pozitívnych prípadov (aj antigén., aj PCR) u súrodencov v ZŠ alebo u rodičov. 

        

       Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme!

      • Oznam!

      • Oznámenie o výnimke z karantény

       Milí rodičia, 

       v EduPage pribudla ďalšia možnosť poskytnúť Oznámenie o výnimke z karantény v časti Vyhlásenia / Žiadosti.

       Je potrebné v prípade, že máte výnimku, odoslať ho, p. učiteľky si to zaznamenajú a do budúcna budeme lepšie vedieť korigovať túto situáciu a zabezpečovať prevádzku jednotlivých tried.

       Naďalej Vás žiadam pozorne a poctivo sledujte zdravotný stav dieťaťa, ale aj ten svoj a v prípade akýchkoľvek príznakov hneď kontaktujte p. učiteľky v triede správou cez EduPage, prip. telefonicky zástupkyne alebo riaditeľku MŠ. V časti Kontakty sú zverejnené všetky potrebné čísla. 

       Vaša včasná informácia nám uľahčí identifikovanie blízkych kontaktov a výrazne pomôže pri chránení ostatných detí, ale aj zamestnancov materskej školy. 

       Za pochopenie ďakujem.