• Novinky

      • Oznam!

      • Už sa blíži nový školský rok 2022/2023!

       Vážení rodičia a milé deti,

       aj keď máme pred sebou ešte niekoľko prázdninových dní,  dávame do pozornosti  následné informácie:

       - školský rok 2022/2023 sa začína 5.septembra 2022

       - prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk bude otvorená od 6:30 do 17:00h.

        

       Čo všetko bude Vaše dieťatko potrebovať v materskej škole:

       1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikania, obliatia) a všetko prosím podpísať a vložiť do  podpísaného vrecúška!

       2. Prezúvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky - podpísané!!

       3. Pyžamko - všetci okrem predškolákov a detí s poldennou dochádzkou - podpísané!!

       4. Ostatné potreby:

           1x uzatvárateľnú fľašu na pitný režim - podpísanú, denne si ju budú deti nosiť domov, 

           1x hrebeň na česanie vlasov iba pre dievčatá (najlepšie na zavesenie na šnúrku - podpísanú)

            NIE JE POTREBNÝ toaletný papier ani žiadne iné hyg. potreby!

       5. Vyplnené tlačivá: 

          - iba novoprijaté deti: kópiu preukazu poistenca, evidenčný lístok, splnomocnenie, zápisný lístok na stravu, súhlas so spracovaním osobných údajov

                                            

           - deti, kt. už navštevujú materskú školu: zápisný lístok na stravu, v prípade potreby doplnenie splnomocnenia, nahlásenie zmeny údajov (email, mobil, adresa) 

       TLAČIVÁ NÁJDETE na webovej stránke MŠ v časti DOKUMENTY!

        

       6. Ostatné informácie a pokyny k platbám sa dozviete na rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční

       6. septembra 2022 o 17:00

       na školskom dvore hlavnej budovy MŠ na ulici L. Svobodu 22. 

        

        

       Rozdelenie tried: 

       hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky (poldenná trieda), Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky

       elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia

       elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia

        

       - rozdelenie detí v triedach nájdete aj po prihlásení sa do EduPage

        

       Tešíme sa na Vás :-)

      • Oznam!

      • Prihlasovacie údaje do EduPage 

       Vážení rodičia novoprijatých detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, 

        

       vo svojich emailových schránkach už nájdete prihlasovacie údaje do EduPage. 

       V prípade akýchkoľvek technických problémov, prosím, kontaktujte Technickú podporu na email: podpora@msmalinovo.sk