• Novinky

      • Dôležitý oznam školskej jedálne!

      • Nové podmienky týkajúce sa stravovania v Materskej škole v Malinove

       Vážení rodičia, 

       zmena stravovacích podmienok materskú školu zaskočila na poslednú chvíľu, no bola to jediná z možností, ktorá by zabezpečila riadny chod celej prevádzky materskej školy. Z dôvodu chýbajúcich hl. p. kuchárok sa bude strava do materskej školy pre takmer 250 stravníkov dovážať. Zabezpečovať to bude firma Global Gastro.

       Výrazná zmena zatiaľ na dobu neurčítú (kým nenájdeme p. kuchárku) sa bude týkať výšky poplatku za stravné.

       Cena stravného na 1 dieťa za celý deň v materskej škole (desiata + obed + olovrant) je nastavená na 2,80€.

       Stravné sa bude uhrádzať paušálne do 10. dňa aktuálneho mesiaca na 1 dieťa 62€ / mesiac (cca 20 prac. dní x 2,80€ + 6€ réžia).

       Odhlasovanie je možné IBA z celodennej stravy, a to najneskôr v konkrétny deň ráno do 7:30 iba cez EDUPAGE! 

       Veríme, že čo najskôr sa nám podarí vrátiť stravovanie do našej školskej jedálne a do bežných finančných podmienok. 

       V prílohe nájdete jedálny lístok na najbližšie 2 týždne.  

      • OZNAM!

      • Nový školský arok 2021/2022 v Materskej škole Malinke

       Milí naši škôlkari, 

       nový školský rok 2021/2022 už klope na dvere a my sa na Vás už veľmi tešíme, a preto, dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti pár potrebných informácií:

       - školský rok 2021/2022 sa oficiálne aj u nás v MŠ začne 2.septembra 2021

       - v prílohe tohto oznamu nájdete organizačné podmienky a plagát pre všetkých

       - celá komunikácia s materskou školou (p. učiteľky, odhlasovanie zo stravy, informácie o platbách a iné) prebieha prostredníctvom EduPage (komplexný informačný systém), prihlasovacie údaje boli odoslané všetkým zákonným zástupcom, ktorých deti navštevujú (budú navštevovať od 9/2021) materskú školu, v prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte podpora@msmalinovo.sk

       - krátke informačné stretnutie iba pre NOVOPRIJATÉ DETI sa bude konať 26.8.2021:

       o 15:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre triedu ŽABKY 

       o 16:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre nové deti z tried LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, VČIELKY,  VEVERIČKY A JEŽKOVIA

       o 16:00 na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách pre triedu MYŠKY a ZAJKOVIA

       - riadne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pre všetkých sa bude konať v druhej polovici septembra (termín upresníme)

        

       Čo všetko bude Vaše dieťatko potrebovať v materskej škole:

       1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikania, obliatia) a všetko prosím podpísať avložiť do podpísaného vrecúška!

       2. Prezúvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky - podpísané!!

       3. Hygienické potreby:- 1x uzatvárateľnú fľašu na pitný režim - podpísanú, denne si ju budú deti nosiť domov- 2x detské tekuté mydlo- 1x hrebeň na česanie vlasov iba pre dievčatá (najlepšie na zavesenie na šnúrku - podpísanú)- NIE JE POTREBNÝ toaletný papier, ani žiadne iné hyg. potreby, máme ešte neminuté zásoby

       4. Vyplnené tlačivá: Kópiu preukazu poistenca - iba novoprijaté deti, ostatné tlačivá vypĺňajú všetci: splnomocnenie, zápisný lístok - deti prijaté na 1/2dennú dochádzku vypĺňaju zápisný lístok Žabky, súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivá nájdete v prílohe)

       5. Ostatné informácie a pokyny k platbám sa dozviete na stretnutí a v EduPage

        

       Rozdelenie tried: 

       hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky, Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky

       elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia

       elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia

       - rozdelenie detí v triedach nájdete po prihlásení sa do EduPage

        

       Tešíme sa na Vás :-) 

        

      • Oznam!

      • Hľadáme pani kuchárky do Materskej školy v Malinove!

       Hľadáme do nášho kolektívu materskej školy šikovnú a zodpovednú pani kuchárku.


       Žiadosť o prijatie do zamestnania aj so životopisom zašlite na adresu jedalen@msmalinovo.sk

       Bližšie informácie nájdete: 

      • Oznam!

      • Prerušená prevádzka materskej školy počas mesiaca AUGUST

       Prevádzka Materskej školy v Malinove bude od 2. do 31.8.2021 vrátane PRERUŠENÁ.

        

       Do pozornosti by som rada dala aj informáciu Sociálnej poisťovne v priloženom linku (najmä Pandemické ošetrovné a deti materských škôl):

       https://www.socpoist.sk/aktuality-prazdniny-a-pandemicka-ocr--kedy-mozno-davku-nadalej-poberat/48411s69749c?fbclid=IwAR3-oOAdaVYGPaKidWBpAGAFbS4-KKmssQFaeDHL6mVwMhGYesGchGeJjBc

        

       Tešíme sa na Vás opäť v novom školskom roku 2021/2022.  

       Prajeme krásne leto priatelia!