• Novinky

      • Oznam!

      • Letná prevádzka materskej školy

       Materská škola - Óvoda v Malinove bude počas mesiaca JÚL 2021 v prevádzke nasledovne:

       1.  MŠ  Nám. 1. Mája   7:00 - 16:30  

           VEVERIČKY -  deti z tried Ježkovia a Veveričky

           JEŽKOVIA -  deti z tried Lienky a Včielky

        

       2. MŠ Tri Vody  7:00 - 16:30 

          MYŠKY  -  deti  z  MŠ Tri Vody

          KRTKOVIA  -  deti z  tried Mravčeky a Motýliky

        

       Prevádzka Materskej školy - Óvoda v Malinove bude prerušená od 2. do 31.8.2021 vrátane.

        

       Prajeme Vám krásne leto priatelia!