• Novinky

      • OZNAM!

      • Ako podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

       do Materskej školy - Óvoda v Malinove

       Najžiadanejší spôsob: ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ 

        

       Postup podania elektronickej žiadosti: 

       1. krok: Vyplníte elektronický formulár žiadosti 

       2. krok: Odošlete vyplnený formulár

       3. krok: Následne ho vytlačíte a podpíšete (v prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude

                     podpisovať iba jeden a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné k žiadosti

                     priložiť Písomné vyhlásenie PDF tejto skutočnosti)

       4. krok: Vytlačenú a podpísanú elektronickú žiadosť Vám následne potvrdí detský lekár a označí 1 z možností

                     v dolnej časti žiadosti

       5. krok: Takto podpísanú žiadosť oskenujete a zašlete na adresu: prihlaska@msmalinovo.sk

        

       Ku každej elektronickej žiadosti je potrebné priložiť vyplnený formulár Informácie o dieťati PDF, inak nebude možné odoslať elektronickú žiadosť. 

        

       INÉ MOŽNOSTI PODANIA ŽIADOSTI: 

       V prípade, že rodič nemá možnosť podať žiadosť elektronicky, môže si formulár žiadosti vytlačiť, vyplniť, podpísať, potvrdiť u lekára a vhodiť osobne do schránky na hlavnej budove materskej školy alebo poslať poštou na adresu: 

       Materská škola - Óvoda

       L. Svobodu 22 

       900 45 Malinovo

        

       Žiadosť prijatie dieťaťa do materskej školy PDF   a     Informácie o dieťati PDF

        

       Termín vydávania rozhodnutí je do 30. júna 2022 (v odôvodnených prípadoch neskôr)!