• Novinky

      • OZNAM!

      • Dňa 25.11.2020 (streda) bude prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk (MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody) prerušená  z dôvodu oznámenia plánovaného prerušenia dodávky elektriny.