• Novinky

      • Oznam!

      • Testovanie v Malinove 

       Milí rodičia,

       dávam do pozornosti termíny testovania v Malinove 26. - 27.2.2021. Bižšie informácie nájdete v prílohe. 

      • OZNAM!

      • Usmernenie RÚVZ  BA zo dňa 11.2.2021

       Milí rodičia, v prílohe nájdete zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a konkrétne usmernenia z dôvodu výskytu pozitívneho výsledku antig. testu u 1 pedagogického zamestnanca. Ostatné triedy MŠ ostávajú naďalej v prevádzke, okrem triedy Lienky, ktorá má do 24.2.2021 nariadené karanténne opatrenia. 

       O ďalšej prevádzke  materskej školy rozhodnú výsledky blížiaceho sa víkendového testovania zamestnancov MŠ a Vás - zákonných zástupcov.