• Novinky

      • SÚŤAŽ!

      • Spieva celá Malinka

       Dňa 5. mája 2021 sa v priestoroch každej materskej školy zvlášť uskutoční finále 1. ročníka detskej speváckej súťaže ZLATÉ HRDIELKO. Triedne kolá sú už v plnom prúde a z každej triedy do finále postúpia chlapec a dievčatko. Držíme našim škôlkarom palce a spolu s porotou sa tešíme na príjemný umelecký zážitok. Pre detičky sú priravené krásne diplomy a ceny. 

      • Prianie

      • Veselú Veľkú noc praje kolektív materskej školy

       K radu ďalších vinšovníkov aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa chceme,

       aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás vodne, v noci zdravím naplnené. 

        

       Dievke čerstvej sviežej vody, nech je ako drienka,

       nech sa jej suknica v tanci točí nad kolienka.

       Chlapom šunky, vajec, k tomu ešte chleba krajec.

       Nech im dobre je, nech si prídu na svoje. 

        

      • Noví pomocníci

      • Čistejší vzduch v našich triedach

       Každá trieda našej materskej školy je už vybavená novými pomocníkmi - germicídnymi sterilizátormi vzduchu, za ktoré sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo, ktoré finančne zastrešilo ich kúpu spolu vo výške 4.087,20 €. ĎAKUJEME!  

      • Oznam!

      • Prevádzka materskej školy po Veľkej noci

       Milí rodičia, 

       od 6. apríla 2021 sa prevádzka materskej školy otvorí pre všetky deti, ktoré sa vrátia do svojich pôvodných tried.

       Ranný príchod: od 7:00 do 8:00

       Poobedné preberanie: od 15:30 do 16:30, príp. na obed (12:00 - 12:15)

        

       Naďalej bez vstupu rodičov do priestorov materskej školy, dieťa preberie poverený zamestnanec.

        

       Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nezabúdali na ČESTNÉ VYHLÁSENIE a odovzdali ho VČAS (do 21:00 predchádzajúceho dňa) p. učiteľkám cez EduPage, bez toho dieťa nepreberieme!