• Novinky

      • Oznam!

      • Rodičovské združenia ONLINE

       Vážení rodičia, 

       dávame Vám do pozornosti nové termíny ONLINE rodičovského združenia, ktoré bude realizované prostredníctvom TEAMS, prihlasovacie údaje Vám budú zaslané správou v EduPage počas dnešného dňa (26.9.2021).

       Žiadame Vás, prihlásenie si hneď vyskúšajte, nové prihlasovacie údaje si poznačte, aby sme predišli nedorozumeniam.  V prípade technických problémov alebo nedoručenia prihlasovacích údajov, prosíme,  kontaktujte podpora@msmalinovo.sk.

        

       29.9.2021 o 17:00  pre triedy:

       ŽABKY, LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, MYŠKY, ZAJKOVIA VČIELKY (iba nepredškoláci!)

        

        

       30.9.2021 o 17:00 pre triedy: 

       VČIELKY (iba predškoláci!), VEVERIČKYJEŽKOVIA a  KRTKOVIA

        

       Účasť na rodičovskom združení nutná!

      • Oznam!

      • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

       Materská škola v Malinove sa zapojila do kampane s názvom Európsky týždeň športu, ktorá je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

       Hlavnou témou kampane naďalej ostáva výstižné „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Naši Malinkáči cvičia a športujú celoročne, napriek tomu sme sa aj oficiálne zapojili na podporu tejto kampane športovým podujatím s názvom:

       ZDRAVÍ MALINKÁČI

       Kedy? Dňa 29.09.2021 v dopoludňajších hodinách na školskom dvore (zmena termínu vyhradená podľa počasia).

       Čo? Detská atletika (chôdza, beh, prekážkový, štafetový, skok do diaľky, vrh guľou, + prídavok balančná dráha)

       Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. www.tyzdensportu.sk

      • Oznam!

      • Výzva na doplnenie členov do Rady školy a do Rady rodičov

        

        

       Vážení rodičia, 

       do Rady školy ako aj do Rady rodičov v aktuálnom školskom roku potrebujeme doplniť chýbajúcich členov, a to do Rady školy 2 nových členov a do Rady rodičov (Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo) taktiež 2 nových členov

        

       Záujemcovia, prosím, kontaktujte  riaditeľku materskej školy na riaditelka@msmalinovo.sk najneskôr do 27.9.2021. 

       Bližšie informácie o Rade školy a občianskom združení nájdete v záložke rôzne tu na webovej stránke Materskej školy v Malinove.  

      • OZNAM!

      •  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA ZRUŠENÉ!

       Vážení rodičia, 

       z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením Covid-19 v Materskej škole v Malinove sa naplánované rodičovské združenia v pôvodných termínoch prezenčnou formou NEUSKUTOČNIA!

       Aktívne pracujeme na možnosti ONLINE rodičovského združenia, ktorého termín Vám ešte upresníme.

       Aktuálne je v karanténe 1 trieda v hl. budove materskej školy na ul. L. Svobodu 22, no vyskytuje sa čoraz viac potvrdených pozitívnych prípadov (aj antigén., aj PCR) u súrodencov v ZŠ alebo u rodičov. 

        

       Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme!

      • Oznam!

      • Oznámenie o výnimke z karantény

       Milí rodičia, 

       v EduPage pribudla ďalšia možnosť poskytnúť Oznámenie o výnimke z karantény v časti Vyhlásenia / Žiadosti.

       Je potrebné v prípade, že máte výnimku, odoslať ho, p. učiteľky si to zaznamenajú a do budúcna budeme lepšie vedieť korigovať túto situáciu a zabezpečovať prevádzku jednotlivých tried.

       Naďalej Vás žiadam pozorne a poctivo sledujte zdravotný stav dieťaťa, ale aj ten svoj a v prípade akýchkoľvek príznakov hneď kontaktujte p. učiteľky v triede správou cez EduPage, prip. telefonicky zástupkyne alebo riaditeľku MŠ. V časti Kontakty sú zverejnené všetky potrebné čísla. 

       Vaša včasná informácia nám uľahčí identifikovanie blízkych kontaktov a výrazne pomôže pri chránení ostatných detí, ale aj zamestnancov materskej školy. 

       Za pochopenie ďakujem.

      • Dôležitý oznam školskej jedálne!

      • Nové podmienky týkajúce sa stravovania v Materskej škole v Malinove

       Vážení rodičia, 

       zmena stravovacích podmienok materskú školu zaskočila na poslednú chvíľu, no bola to jediná z možností, ktorá by zabezpečila riadny chod celej prevádzky materskej školy. Z dôvodu chýbajúcich hl. p. kuchárok sa bude strava do materskej školy pre takmer 250 stravníkov dovážať. Zabezpečovať to bude firma Global Gastro.

       Výrazná zmena zatiaľ na dobu neurčítú (kým nenájdeme p. kuchárku) sa bude týkať výšky poplatku za stravné.

       Cena stravného na 1 dieťa za celý deň v materskej škole (desiata + obed + olovrant) je nastavená na 2,80€.

       Stravné sa bude uhrádzať paušálne do 10. dňa aktuálneho mesiaca na 1 dieťa 62€ / mesiac (cca 20 prac. dní x 2,80€ + 6€ réžia).

       Odhlasovanie je možné IBA z celodennej stravy, a to najneskôr v konkrétny deň ráno do 7:30 iba cez EDUPAGE! 

       Veríme, že čo najskôr sa nám podarí vrátiť stravovanie do našej školskej jedálne a do bežných finančných podmienok. 

       V prílohe nájdete jedálny lístok na najbližšie 2 týždne.  

      • OZNAM!

      • Nový školský arok 2021/2022 v Materskej škole Malinke

       Milí naši škôlkari, 

       nový školský rok 2021/2022 už klope na dvere a my sa na Vás už veľmi tešíme, a preto, dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti pár potrebných informácií:

       - školský rok 2021/2022 sa oficiálne aj u nás v MŠ začne 2.septembra 2021

       - v prílohe tohto oznamu nájdete organizačné podmienky a plagát pre všetkých

       - celá komunikácia s materskou školou (p. učiteľky, odhlasovanie zo stravy, informácie o platbách a iné) prebieha prostredníctvom EduPage (komplexný informačný systém), prihlasovacie údaje boli odoslané všetkým zákonným zástupcom, ktorých deti navštevujú (budú navštevovať od 9/2021) materskú školu, v prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte podpora@msmalinovo.sk

       - krátke informačné stretnutie iba pre NOVOPRIJATÉ DETI sa bude konať 26.8.2021:

       o 15:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre triedu ŽABKY 

       o 16:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre nové deti z tried LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, VČIELKY,  VEVERIČKY A JEŽKOVIA

       o 16:00 na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách pre triedu MYŠKY a ZAJKOVIA

       - riadne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pre všetkých sa bude konať v druhej polovici septembra (termín upresníme)

        

       Čo všetko bude Vaše dieťatko potrebovať v materskej škole:

       1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikania, obliatia) a všetko prosím podpísať avložiť do podpísaného vrecúška!

       2. Prezúvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky - podpísané!!

       3. Hygienické potreby:- 1x uzatvárateľnú fľašu na pitný režim - podpísanú, denne si ju budú deti nosiť domov- 2x detské tekuté mydlo- 1x hrebeň na česanie vlasov iba pre dievčatá (najlepšie na zavesenie na šnúrku - podpísanú)- NIE JE POTREBNÝ toaletný papier, ani žiadne iné hyg. potreby, máme ešte neminuté zásoby

       4. Vyplnené tlačivá: Kópiu preukazu poistenca - iba novoprijaté deti, ostatné tlačivá vypĺňajú všetci: splnomocnenie, zápisný lístok - deti prijaté na 1/2dennú dochádzku vypĺňaju zápisný lístok Žabky, súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivá nájdete v prílohe)

       5. Ostatné informácie a pokyny k platbám sa dozviete na stretnutí a v EduPage

        

       Rozdelenie tried: 

       hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky, Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky

       elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia

       elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia

       - rozdelenie detí v triedach nájdete po prihlásení sa do EduPage

        

       Tešíme sa na Vás :-) 

        

      • Oznam!

      • Hľadáme pani kuchárky do Materskej školy v Malinove!

       Hľadáme do nášho kolektívu materskej školy šikovnú a zodpovednú pani kuchárku.


       Žiadosť o prijatie do zamestnania aj so životopisom zašlite na adresu jedalen@msmalinovo.sk

       Bližšie informácie nájdete: 

      • Oznam!

      • Prerušená prevádzka materskej školy počas mesiaca AUGUST

       Prevádzka Materskej školy v Malinove bude od 2. do 31.8.2021 vrátane PRERUŠENÁ.

        

       Do pozornosti by som rada dala aj informáciu Sociálnej poisťovne v priloženom linku (najmä Pandemické ošetrovné a deti materských škôl):

       https://www.socpoist.sk/aktuality-prazdniny-a-pandemicka-ocr--kedy-mozno-davku-nadalej-poberat/48411s69749c?fbclid=IwAR3-oOAdaVYGPaKidWBpAGAFbS4-KKmssQFaeDHL6mVwMhGYesGchGeJjBc

        

       Tešíme sa na Vás opäť v novom školskom roku 2021/2022.  

       Prajeme krásne leto priatelia! 

      • Oznam!

      • Letná prevádzka materskej školy

       Materská škola - Óvoda v Malinove bude počas mesiaca JÚL 2021 v prevádzke nasledovne:

       1.  MŠ  Nám. 1. Mája   7:00 - 16:30  

           VEVERIČKY -  deti z tried Ježkovia a Veveričky

           JEŽKOVIA -  deti z tried Lienky a Včielky

        

       2. MŠ Tri Vody  7:00 - 16:30 

          MYŠKY  -  deti  z  MŠ Tri Vody

          KRTKOVIA  -  deti z  tried Mravčeky a Motýliky

        

       Prevádzka Materskej školy - Óvoda v Malinove bude prerušená od 2. do 31.8.2021 vrátane.

        

       Prajeme Vám krásne leto priatelia! 

      • Oznam!

      • SZUŠ Artimo v Malinove

       Nová SZUŠ ARTIMO v Malinove

        

       Od septembra 2021 sa pre deti v Malinove a v okolí otvára nová Súkromná základná umelecká škola ARTIMO so sídlom v bezpečnom prostredí Spojenej školy na Bratislavskej ul. 44.

       Deti už od 5-tich rokov môžu rozvíjať svoj talent v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pod vedením kvalifikovaných pedagógov a umelcov.

        

       Viac informácií o škole, vrátane elektronickej prihlášky, nájdete na webovej stránke www.artimo.sk.

      • SÚŤAŽ!

      • Spieva celá Malinka

       Dňa 5. mája 2021 sa v priestoroch každej materskej školy zvlášť uskutoční finále 1. ročníka detskej speváckej súťaže ZLATÉ HRDIELKO. Triedne kolá sú už v plnom prúde a z každej triedy do finále postúpia chlapec a dievčatko. Držíme našim škôlkarom palce a spolu s porotou sa tešíme na príjemný umelecký zážitok. Pre detičky sú priravené krásne diplomy a ceny. 

      • Prianie

      • Veselú Veľkú noc praje kolektív materskej školy

       K radu ďalších vinšovníkov aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa chceme,

       aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás vodne, v noci zdravím naplnené. 

        

       Dievke čerstvej sviežej vody, nech je ako drienka,

       nech sa jej suknica v tanci točí nad kolienka.

       Chlapom šunky, vajec, k tomu ešte chleba krajec.

       Nech im dobre je, nech si prídu na svoje. 

        

      • Noví pomocníci

      • Čistejší vzduch v našich triedach

       Každá trieda našej materskej školy je už vybavená novými pomocníkmi - germicídnymi sterilizátormi vzduchu, za ktoré sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo, ktoré finančne zastrešilo ich kúpu spolu vo výške 4.087,20 €. ĎAKUJEME!  

      • Oznam!

      • Prevádzka materskej školy po Veľkej noci

       Milí rodičia, 

       od 6. apríla 2021 sa prevádzka materskej školy otvorí pre všetky deti, ktoré sa vrátia do svojich pôvodných tried.

       Ranný príchod: od 7:00 do 8:00

       Poobedné preberanie: od 15:30 do 16:30, príp. na obed (12:00 - 12:15)

        

       Naďalej bez vstupu rodičov do priestorov materskej školy, dieťa preberie poverený zamestnanec.

        

       Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nezabúdali na ČESTNÉ VYHLÁSENIE a odovzdali ho VČAS (do 21:00 predchádzajúceho dňa) p. učiteľkám cez EduPage, bez toho dieťa nepreberieme!

      • Oznam!

      • Testovanie v Malinove 

       Milí rodičia,

       dávam do pozornosti termíny testovania v Malinove 26. - 27.2.2021. Bižšie informácie nájdete v prílohe.