• Novinky

      • OZNAM!

      • Nový školský arok 2021/2022 v Materskej škole Malinke

       Milí naši škôlkari, 

       nový školský rok 2021/2022 už klope na dvere a my sa na Vás už veľmi tešíme, a preto, dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti pár potrebných informácií:

       - školský rok 2021/2022 sa oficiálne aj u nás v MŠ začne 2.septembra 2021

       - v prílohe tohto oznamu nájdete organizačné podmienky a plagát pre všetkých

       - celá komunikácia s materskou školou (p. učiteľky, odhlasovanie zo stravy, informácie o platbách a iné) prebieha prostredníctvom EduPage (komplexný informačný systém), prihlasovacie údaje boli odoslané všetkým zákonným zástupcom, ktorých deti navštevujú (budú navštevovať od 9/2021) materskú školu, v prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte podpora@msmalinovo.sk

       - krátke informačné stretnutie iba pre NOVOPRIJATÉ DETI sa bude konať 26.8.2021:

       o 15:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre triedu ŽABKY 

       o 16:00 na dvore hlavnej budovy MŠ na ul. L. Svobodu 22 pre nové deti z tried LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, VČIELKY,  VEVERIČKY A JEŽKOVIA

       o 16:00 na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách pre triedu MYŠKY a ZAJKOVIA

       - riadne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pre všetkých sa bude konať v druhej polovici septembra (termín upresníme)

        

       Čo všetko bude Vaše dieťatko potrebovať v materskej škole:

       1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikania, obliatia) a všetko prosím podpísať avložiť do podpísaného vrecúška!

       2. Prezúvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky - podpísané!!

       3. Hygienické potreby:- 1x uzatvárateľnú fľašu na pitný režim - podpísanú, denne si ju budú deti nosiť domov- 2x detské tekuté mydlo- 1x hrebeň na česanie vlasov iba pre dievčatá (najlepšie na zavesenie na šnúrku - podpísanú)- NIE JE POTREBNÝ toaletný papier, ani žiadne iné hyg. potreby, máme ešte neminuté zásoby

       4. Vyplnené tlačivá: Kópiu preukazu poistenca - iba novoprijaté deti, ostatné tlačivá vypĺňajú všetci: splnomocnenie, zápisný lístok - deti prijaté na 1/2dennú dochádzku vypĺňaju zápisný lístok Žabky, súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivá nájdete v prílohe)

       5. Ostatné informácie a pokyny k platbám sa dozviete na stretnutí a v EduPage

        

       Rozdelenie tried: 

       hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky, Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky

       elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia

       elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia

       - rozdelenie detí v triedach nájdete po prihlásení sa do EduPage

        

       Tešíme sa na Vás :-) 

        

      • Oznam!

      • Hľadáme pani kuchárky do Materskej školy v Malinove!

       Hľadáme do nášho kolektívu materskej školy šikovnú a zodpovednú pani kuchárku.


       Žiadosť o prijatie do zamestnania aj so životopisom zašlite na adresu jedalen@msmalinovo.sk

       Bližšie informácie nájdete: 

      • Oznam!

      • Prerušená prevádzka materskej školy počas mesiaca AUGUST

       Prevádzka Materskej školy v Malinove bude od 2. do 31.8.2021 vrátane PRERUŠENÁ.

        

       Do pozornosti by som rada dala aj informáciu Sociálnej poisťovne v priloženom linku (najmä Pandemické ošetrovné a deti materských škôl):

       https://www.socpoist.sk/aktuality-prazdniny-a-pandemicka-ocr--kedy-mozno-davku-nadalej-poberat/48411s69749c?fbclid=IwAR3-oOAdaVYGPaKidWBpAGAFbS4-KKmssQFaeDHL6mVwMhGYesGchGeJjBc

        

       Tešíme sa na Vás opäť v novom školskom roku 2021/2022.  

       Prajeme krásne leto priatelia! 

      • Oznam!

      • Letná prevádzka materskej školy

       Materská škola - Óvoda v Malinove bude počas mesiaca JÚL 2021 v prevádzke nasledovne:

       1.  MŠ  Nám. 1. Mája   7:00 - 16:30  

           VEVERIČKY -  deti z tried Ježkovia a Veveričky

           JEŽKOVIA -  deti z tried Lienky a Včielky

        

       2. MŠ Tri Vody  7:00 - 16:30 

          MYŠKY  -  deti  z  MŠ Tri Vody

          KRTKOVIA  -  deti z  tried Mravčeky a Motýliky

        

       Prevádzka Materskej školy - Óvoda v Malinove bude prerušená od 2. do 31.8.2021 vrátane.

        

       Prajeme Vám krásne leto priatelia! 

      • Oznam!

      • SZUŠ Artimo v Malinove

       Nová SZUŠ ARTIMO v Malinove

        

       Od septembra 2021 sa pre deti v Malinove a v okolí otvára nová Súkromná základná umelecká škola ARTIMO so sídlom v bezpečnom prostredí Spojenej školy na Bratislavskej ul. 44.

       Deti už od 5-tich rokov môžu rozvíjať svoj talent v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pod vedením kvalifikovaných pedagógov a umelcov.

        

       Viac informácií o škole, vrátane elektronickej prihlášky, nájdete na webovej stránke www.artimo.sk.

      • SÚŤAŽ!

      • Spieva celá Malinka

       Dňa 5. mája 2021 sa v priestoroch každej materskej školy zvlášť uskutoční finále 1. ročníka detskej speváckej súťaže ZLATÉ HRDIELKO. Triedne kolá sú už v plnom prúde a z každej triedy do finále postúpia chlapec a dievčatko. Držíme našim škôlkarom palce a spolu s porotou sa tešíme na príjemný umelecký zážitok. Pre detičky sú priravené krásne diplomy a ceny. 

      • Prianie

      • Veselú Veľkú noc praje kolektív materskej školy

       K radu ďalších vinšovníkov aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa chceme,

       aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás vodne, v noci zdravím naplnené. 

        

       Dievke čerstvej sviežej vody, nech je ako drienka,

       nech sa jej suknica v tanci točí nad kolienka.

       Chlapom šunky, vajec, k tomu ešte chleba krajec.

       Nech im dobre je, nech si prídu na svoje. 

        

      • Noví pomocníci

      • Čistejší vzduch v našich triedach

       Každá trieda našej materskej školy je už vybavená novými pomocníkmi - germicídnymi sterilizátormi vzduchu, za ktoré sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo, ktoré finančne zastrešilo ich kúpu spolu vo výške 4.087,20 €. ĎAKUJEME!  

      • Oznam!

      • Prevádzka materskej školy po Veľkej noci

       Milí rodičia, 

       od 6. apríla 2021 sa prevádzka materskej školy otvorí pre všetky deti, ktoré sa vrátia do svojich pôvodných tried.

       Ranný príchod: od 7:00 do 8:00

       Poobedné preberanie: od 15:30 do 16:30, príp. na obed (12:00 - 12:15)

        

       Naďalej bez vstupu rodičov do priestorov materskej školy, dieťa preberie poverený zamestnanec.

        

       Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nezabúdali na ČESTNÉ VYHLÁSENIE a odovzdali ho VČAS (do 21:00 predchádzajúceho dňa) p. učiteľkám cez EduPage, bez toho dieťa nepreberieme!

      • Oznam!

      • Testovanie v Malinove 

       Milí rodičia,

       dávam do pozornosti termíny testovania v Malinove 26. - 27.2.2021. Bižšie informácie nájdete v prílohe. 

      • OZNAM!

      • Usmernenie RÚVZ  BA zo dňa 11.2.2021

       Milí rodičia, v prílohe nájdete zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a konkrétne usmernenia z dôvodu výskytu pozitívneho výsledku antig. testu u 1 pedagogického zamestnanca. Ostatné triedy MŠ ostávajú naďalej v prevádzke, okrem triedy Lienky, ktorá má do 24.2.2021 nariadené karanténne opatrenia. 

       O ďalšej prevádzke  materskej školy rozhodnú výsledky blížiaceho sa víkendového testovania zamestnancov MŠ a Vás - zákonných zástupcov. 

      • OZNAM!

      • Dňa 25.11.2020 (streda) bude prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk (MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody) prerušená  z dôvodu oznámenia plánovaného prerušenia dodávky elektriny. 

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti pošlite triednemu učiteľovi rýchlo a efektívne - cez EduPage.

       Nájdete po prihlásení v module Žiadosti/Vyhlásenia.