• Novinky

      • OZNAM!

      • Usmernenie RÚVZ  BA zo dňa 11.2.2021

       Milí rodičia, v prílohe nájdete zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a konkrétne usmernenia z dôvodu výskytu pozitívneho výsledku antig. testu u 1 pedagogického zamestnanca. Ostatné triedy MŠ ostávajú naďalej v prevádzke, okrem triedy Lienky, ktorá má do 24.2.2021 nariadené karanténne opatrenia. 

       O ďalšej prevádzke  materskej školy rozhodnú výsledky blížiaceho sa víkendového testovania zamestnancov MŠ a Vás - zákonných zástupcov. 

      • OZNAM!

      • Dňa 25.11.2020 (streda) bude prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk (MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody) prerušená  z dôvodu oznámenia plánovaného prerušenia dodávky elektriny. 

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti pošlite triednemu učiteľovi rýchlo a efektívne - cez EduPage.

       Nájdete po prihlásení v module Žiadosti/Vyhlásenia.