• Novinky

      • Oznam!

      • SZUŠ Artimo v Malinove

       Nová SZUŠ ARTIMO v Malinove

        

       Od septembra 2021 sa pre deti v Malinove a v okolí otvára nová Súkromná základná umelecká škola ARTIMO so sídlom v bezpečnom prostredí Spojenej školy na Bratislavskej ul. 44.

       Deti už od 5-tich rokov môžu rozvíjať svoj talent v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pod vedením kvalifikovaných pedagógov a umelcov.

        

       Viac informácií o škole, vrátane elektronickej prihlášky, nájdete na webovej stránke www.artimo.sk.

      • SÚŤAŽ!

      • Spieva celá Malinka

       Dňa 5. mája 2021 sa v priestoroch každej materskej školy zvlášť uskutoční finále 1. ročníka detskej speváckej súťaže ZLATÉ HRDIELKO. Triedne kolá sú už v plnom prúde a z každej triedy do finále postúpia chlapec a dievčatko. Držíme našim škôlkarom palce a spolu s porotou sa tešíme na príjemný umelecký zážitok. Pre detičky sú priravené krásne diplomy a ceny. 

      • Prianie

      • Veselú Veľkú noc praje kolektív materskej školy

       K radu ďalších vinšovníkov aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa chceme,

       aby sviatky Veľkej noci boli pre Vás vodne, v noci zdravím naplnené. 

        

       Dievke čerstvej sviežej vody, nech je ako drienka,

       nech sa jej suknica v tanci točí nad kolienka.

       Chlapom šunky, vajec, k tomu ešte chleba krajec.

       Nech im dobre je, nech si prídu na svoje. 

        

      • Noví pomocníci

      • Čistejší vzduch v našich triedach

       Každá trieda našej materskej školy je už vybavená novými pomocníkmi - germicídnymi sterilizátormi vzduchu, za ktoré sa chceme poďakovať občianskemu združeniu Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo, ktoré finančne zastrešilo ich kúpu spolu vo výške 4.087,20 €. ĎAKUJEME!  

      • Oznam!

      • Prevádzka materskej školy po Veľkej noci

       Milí rodičia, 

       od 6. apríla 2021 sa prevádzka materskej školy otvorí pre všetky deti, ktoré sa vrátia do svojich pôvodných tried.

       Ranný príchod: od 7:00 do 8:00

       Poobedné preberanie: od 15:30 do 16:30, príp. na obed (12:00 - 12:15)

        

       Naďalej bez vstupu rodičov do priestorov materskej školy, dieťa preberie poverený zamestnanec.

        

       Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nezabúdali na ČESTNÉ VYHLÁSENIE a odovzdali ho VČAS (do 21:00 predchádzajúceho dňa) p. učiteľkám cez EduPage, bez toho dieťa nepreberieme!

      • Oznam!

      • Testovanie v Malinove 

       Milí rodičia,

       dávam do pozornosti termíny testovania v Malinove 26. - 27.2.2021. Bižšie informácie nájdete v prílohe. 

      • OZNAM!

      • Usmernenie RÚVZ  BA zo dňa 11.2.2021

       Milí rodičia, v prílohe nájdete zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a konkrétne usmernenia z dôvodu výskytu pozitívneho výsledku antig. testu u 1 pedagogického zamestnanca. Ostatné triedy MŠ ostávajú naďalej v prevádzke, okrem triedy Lienky, ktorá má do 24.2.2021 nariadené karanténne opatrenia. 

       O ďalšej prevádzke  materskej školy rozhodnú výsledky blížiaceho sa víkendového testovania zamestnancov MŠ a Vás - zákonných zástupcov. 

      • OZNAM!

      • Dňa 25.11.2020 (streda) bude prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk (MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody) prerušená  z dôvodu oznámenia plánovaného prerušenia dodávky elektriny. 

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti

      • Potvrdenie o bezinfekčnosti pošlite triednemu učiteľovi rýchlo a efektívne - cez EduPage.

       Nájdete po prihlásení v module Žiadosti/Vyhlásenia.